wtorek, 18 sierpnia 2020

Śrutówka

Chociaż zasady dotyczące strzelania z broni śrutowej są jasno wyłożone w Podręczniku Gracza (Strzelba - strona 120), to moim zdaniem wymagają jednak pewnego uzupełnienia. Poniższe jest zatem rozszerzeniem zasad, ale w żadnym miejscu nie jest to zmiana zasad podręcznikowych (co znaczy, że wszystkie zasady oficjalne zostały ujęte w zasadach szczegółowych mojego autorstwa poniżej).

A zatem: 

  • Kiedy strzelamy z broni śrutowej, otrzymujemy premię +2 do trafienia, z uwagi na to, że nie musimy aż tak dokładnie celować, by trafić w cel. 
  • Im dalej cel się znajduje, tym mniejsze obrażenia otrzyma, z uwagi na pewne rozproszenie śrucin. W podręczniku widnieje tabelka, która informuje nas jakie obrażenia otrzymuje cel w związku z zasięgiem (zgodna z tabelką poniżej, która jednak posiada kilka uzupełnień).
  • Trafiony cel otrzymuje obrażenia w lokację, którą określamy za pomocą rzutu kostką, ale przy większych zasięgach, może otrzymać obrażenia w kilka lokacji na raz.
  • Przy większych odległościach, pokrywamy śrutem większy obszar, co oznacza, że możemy trafić więcej niż jeden cel.

Przy zasięgu "Dotyk", postępujemy zgodnie z podręcznikiem: obrażenia wynoszą 6k6 i dotyczą jednej, konkretnej lokacji.

Przy zasięgu 1-10, także słuchamy się podręcznika - obrażenia wynoszą 5k6 i dotyczą konkretnej lokacji.

Przy zasięgu 11-20, obrażenia wynoszą 4k6, ale najpierw ustalamy lokację każdej kostki obrażeń osobno (czyli jeśli 2 trafiają w korpus, jedna w rękę i jedna w nogę, cel otrzymuje trafienie w korpus z siłą 2k6 obrażeń, oraz trafienie 1k6 w rękę i 1k6 w nogę - każde takie trafienie to oddzielna rana). Ponadto rozrzut wynosi już około jednego jarda, zatem jeśli jakaś inna postać dotyka celu (jest w bezpośredniej odległości, ale cel jej nie zasłania), otrzymuje automatycznie 1 kostkę obrażeń w lokację znajdującą się najbliżej celu.

Przy zasięgu 21 - 30 jardów obrażenia wynoszą 3k6, lokację ustalamy najpierw dla każdej kostki obrażeń jak powyżej, ponadto rozrzut wynosi teraz nieco ponad dwa jardy, zatem każdy cel oddalony o 1 jard od celu głównego także może otrzymać obrażenia (rzucamy za trafienie - przy trafieniu wynoszą one 2k6 (oddzielny rzut za lokację dla każdej kostki), przy pudle 1k6).

Przy zasięgu 31 - 40, cel otrzymuje 2k6 obrażeń, w lokację określoną dla każdej kostki oddzielnie, a rozrzut jest już naprawdę potężny i wynosi 3-4 jardy, co oznacza, że każda postać będąca w odległości do 2 jardów od celu, automatycznie otrzymuje 1k6 obrażeń (w losową lokację).

Przy zasięgu 41+ nie ma w zasadzie możliwości, by nie trafić jakąś ilością śrucin, zbyt jednak małych, by spowodować realne obrażenia. Trafiony cel może stracić dech, a traci go 1k6 po udanym teście na trafienie lub 1 po pudle. Niezależnie od wszystkiego, rozrzut wynosi około 1 jard na każde 10 jardów, więc osoby w tym obszarze (którego środek stanowi cel) tracą 1 tchu. Do tego (obojętnie czy po trafieniu czy nie) dochodzi modyfikator:

  • +1 za każdy punkt rozmiaru poniżej 6 (+1 dla 5, +2 dla 4)
  • -1 za każdy punkt rozmiaru powyżej 6 (-1 dla 7, -2 dla 8)
  • -1 za każde dodatkowe 10 jardów powyżej 40 (-1 powyżej 50, -2 powyżej 60 itp)

Strzelanie w pomieszczeniach:

Jeśli zdarzy Ci się wypalić ze śrutówki w pomieszczeniu, pamiętaj, że w takich warunkach nie ma się jak usunąć z drogi chmurze śrutu. Można oczywiście paść na ziemię (jeśli strzelec jest blisko), ale gdy zasięg wynosi 10 jardów i więcej, śrut pokrywa korytarz na szerokość 1 jardu, przy 20 jardach odległości śrut wypełnia korytarz na szerokości 2 jardów właściwie od podłogi do sufitu... Jeśli więc wypalasz w korytarz przy tych założeniach, nie rzucaj za trafienie (sprawdź tylko, czy nie masz krytycznego pecha i nie zatnie Ci się broń) - trafieni są wszyscy niezasłonięci przeciwnicy i to pełną mocą śrutu (pełne obrażenia dla każdego celu). Rzut jednak może okazać się potrzebny jeszcze z jednego powodu. Jeśli wróg może uskoczyć za róg, albo wskoczyć w boczne drzwi - jeśli może wykonać skuteczny unik, sprawdź jego poziom testując swoje strzelanie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz